Vestavěný regulátor řady R251

Programovatelný regulátor teploty R251 je určen pro řízení teploty.
Regulátor má přednastaveny 4 regulační režimy (1, 2, 3, 4). Každý režim má pevně dané funkce relé v programu. Tyto režimy nastavíme v technologické nabídce. Standardně je nastavený režim 2.

Režim 2

Při nastaveném režimu 2 relé S3 spíná alarm překročení maximální přípustné teploty regulátoru, kterou nastavuje jako maximální konstrukční teplotu pece (nabídka servisní úrovně / MAX T). Relé je sepnuto při překročení maximální teploty a vypnuto při poklesu pod maximální teplotu. Dále regulátor hlídá celkovou maximální dobu běhu programu. Po ukončení doby je program uknčen.

Průběh režimu 2