Ukázka pece

    DENTÁLNÍ
    LABORATORNÍ
    PECE
   


Stránka s prospekty  nové řady

dentálních pecí DF-EN

   Aleš Gronych

      Konstrukční tým
      s dvanáctiletou
      praxí v oboru